Menu

קולנוע רון ראשון לציון

קולנוע רון היה אחד מבתי הקולנוע השכונתיים שנעלמו כבר מזמן מהנוף הישראלי.
ראיתי בו הרבה סרטים במהלך שנות ה-90: חבורת הזבל, משפחת אדמס, סיוט ברח’ אלם, פארק היורה, סחרור מסוכן ועוד.
הקולנוע פעל בשד’ יעקב 50, בשיכון המזרח שבראשון לציון והוקם על ידי חברת גולן גלובוס.


תצלום אוויר של האזור בו שכן הקולנוע (מסומן בצהוב);
היום קיימת שם גינה ציבורית

ראשון לציון, שיכון המזרח, מבט על קולנוע רון

בעת חנוכתו, בשנת 1987, כלל בית הקולנוע שני אולמות גדולים ומסעדה. בספטמבר 1988 הוסבה המסעדה לאולם קולנוע נוסף.
ב-1994, עם פריחת הקניונים בראשל”צ, הוחלט בגלובוס גרופ על סגירת הקולנוע (באותה עת החזיקה החברה בשני בתי קולנוע אחרים בעיר, בקניון הזהב ובשופ-אין).
ב-1999 הרסה עיריית ראשל”צ את מבנה הקולנוע, והקימה עליו גינה ציבורית.

ניסיתי במשך זמן רב לאתר תמונה של קולנוע רון, ללא הצלחה, מה שהוביל אותי לצייר את הקולנוע בעצמי. הציור ברובו מסתמך על הזיכרון, אך כדי לדייק בפרופורציות המבנה, נעזרתי בתוכנית האדריכלית של המבנה.

קולנוע רון ראשון לציון


תוכנית קומת הכניסה ואולם 3

קולנוע רון ראשון לציון


תוכנית אולמות 1 ו-2

קולנוע רון ראשלצ


כרטיסי קולנוע של גלובוס גרופ מקולנוע רון, סוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90

כרטיסי קולנוע


ובצידו השני של הכרטיס – הפתעה!
סניפי הבורגראנץ’ המוזכרים, כמו בית הקולנוע, לא קיימים כבר זמן רב

כרטיס קולנוע רון / בורגראנץ'


מודעה שפורסמה בעיתון מעריב, 27.2.1987

מודעה על פתיחת הקולנוע


כתבה מהמקומון ערים, 27.2.1987

קולנוע רון ראשון לציון


המשך הכתבה מהמקומון ערים, 27.2.1987

אמנון גלובוס בערב הפתיחה של קולנוע רון


עוד בעניין: בתי הקולנוע נעמן וגל